© Hördegård & Svahn Reklambyrå AB

Medlem i SBR

Byggingenjörerna

Hem

Lufttäthetskontroll


Genom att kontrollera tätheten på

klimatskärmen tidigt i byggskedet,

antingen i byggdelar, volymer eller

hela byggnaden, allt eftersom byggnaden blir färdig, kan man bevaka att de ställda kraven på lufttäthet (antingen beställarkrav eller bestämmelsekrav) blir uppfyllda.


Luftotäthet bidrar till:

• Radonpåverkan utifrån och in i     byggnad

• Ökad energianvändning

• Drag och kalla golv


Lufttäthet bidrar till

• God innemiljö

• Beständighet hos konstruktionen

Tidig Läckagesökning

För att uppfylla kravet på lufttäthet bör

klimatskärmen kontrolleras tidigt och fortlöpande genom:

• Enklare läcksökning

• Trycksättning med hjälp av fläkt

  1. Sökning med rök


Lufthastighetsmätning

  1. Yttemperaturmätning med

   värmekamera


Slutlig läckagesökning

Slutlig provning i det komplett färdiga huset med specialutrustning BlowerDoor och enligt standard EN 13829.


Rådgivning och utbildning till entreprenör


Utförande och tekniska lösningar

Täthetskontroll

K Aronsson Byggkonsult AB

SC0313-11