Byggledning, projektledning


Företaget har mångårig erfarenhet av att som byggledare/projektledare leda en nybyggnation från projekteringsskedet fram till inflyttning. Med därtill hörande tjänster från upphandling/samordning av entreprenader, entreprenadkalkyler, byggplatskontroll, byggmöten, teknisk rådgivning m m.

Provtryckning av klimatskärm (täthetskontroll) för att säkerställa låg energiförbrukning och god komfort .

Termografering i samband med  täthetskontrollen för att leta brister i klimatskalet, vilka kan åtgärdas på ett tidigt stadie i byggprocessen och därigenom säkerställa ett tätt hus.

© Hördegård & Svahn Reklambyrå AB

Medlem i SBR

Byggingenjörerna

Hem

Byggledning

K Aronsson Byggkonsult AB

SC0313-11