Besiktning


Oftast är det brukligt att en slutbesiktning  görs i samband med att arbetena är slutförda.

Konsumenttjänstlagen kräver inte en slutbesiktning, ändock vanligast förekommande vid nybyggnation.

Vid om- eller tillbyggnad skall parterna ha avtalat om slutbesiktning.

Syftet med alla besiktningar om det så må vara  förbesiktning, slutbesiktning eller garantibesiktning, är att konstatera om entreprenaden är kontraktsenligt gjord, att den följer upprättade handlingar, ritningar, beskrivningar m m.

Oftast är det beställaren som utser besiktningsman (BM), vars uppgift är att på objektiva grunder bedöma kontraktsenligheten och undersöka förekomsten av fel.

Ett besiktningsutlåtande med bilaga upprättas med förekomst av konstaterade  fel.

© Hördegård & Svahn Reklambyrå AB

Medlem i SBR

Byggingenjörerna

Hem

Besiktning

K Aronsson Byggkonsult AB

SC0313-11